Yeme Bozukluğu

Gittikçe daha çok görür olduk. Toplumun zayıflığa çok değer verdiği kesimlerde daha sık rastlıyoruz yeme bozukluklarına.  Toplumun dış görünüşe verdiği bu önem, kişinin bağımsız olma ve sosyalleşme çabaları ile aileden koparak bireyleşme süreçlerinde bedenleri ile aşırı ilgilenmelerine neden olur. Kişi yaşamla ve bilgiyle ilgili donanımı yeterli olmadığında, yaşamda kendisini tek ifade etme alanı olarak dış görünüşü seçer. Kozmetik ve tekstil sektörünün sunduğu idoller de kendilerini bedenleri ile ifade etmeyi seçenlerin yaşamlarında ciddi aksaklıklara sahip olanlarında yeme bozukluklarını tetikler.

Yeme Bozukluğu