Rezilyan Çocuklar Yetiştirmek

https://www.cocukludunya.com/uzman-yazilari/rezilyan-cocuk-yetistirmek.html

Yaşadıklarımız karşısında bazılarımız yıkılır kalır, bazılarımız ise yalpalasa bile sıkıntıların içinden silkinip tekrar kalkar, hem de düşmeden öncesine göre daha da güçlenerek.

Yere düşüp kalanlarla düşmelerine rağmen tekrar kalkmayı başaranlar arasındaki farklar ne o zaman? Neden bazılarımız düştüğümüz yere yapışıp kalıyoruz, dünya başımıza yıkılıyor da neden bazılarımız küllerinden yeniden doğuyor?

Son senelerde diğer disiplinlerde kullanılan rezilyans terimi psikolojide de kullanılmaya başladı. Bir strese maruz kalan maddenin tekrar eski formuna dönebilmesi demek olan rezilyans, psikolojide yılmamak, çabuk iyileşmek, zorlukları yenme gücü, kısacası psikolojik dayanıklılık anlamında kullanılmaya başlandı.

Zorlu hayat olayları karşısında psikolojik dayanıklılık sergileyen bu rezilyan insanların diğerlerinden farkları ne peki? Bu insanlar nasıl bir çocukluktan geliyorlar da hayatlarını değiştiren zor olaylarla böyle başa çıkabiliyorlar?

Anne-baba olarak çocuğunuzun rezilyan bir erişkin olması için yapabileceğiniz birçok şey var:

  1. Çocuğunuzun empati kurmasına, destek ağını büyütmesine ve psikolojik dayanıklılığı teşvik etmesine yardımcı olmak için başkalarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olun. Bunu size bakarak modelleyebilmesi için önce siz empatik olun, kuvvetli bir sosyal destek ağınız olsun. Kısaca önce siz rezilyan olun.
  2. Çocuğunuzu başkalarına yardım etme konusunda yüreklendirin. Kendisini bu sayede daha güçlü ve daha becerikli hissedecektir.
  3. Çocuklarınızı yetiştirirken günlük bir rutininiz olsun. Bu onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayıp içsel disiplinlerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Hatta çocuklarınızın kendi rutinlerini oluşturmaları konusunda yüreklendirin onları.
  4. Mola verin, dönün başka bir şeylerle meşgul olun, dinlenin. Çocuğunuza da mola vermeyi öğretin. Kaygılanmanın duruma bir faydası olmadığını ve sadece kişinin kendisine zarar verdiğini çocuğunuza gösterin. Bizi kaygılandırabilecek olaylardan bir süreliğine de olsa sıyrılıp, onları bir kenara koyup kendimizi iyi hissedecek sağlıklı aktivitelerle meşgul olmayı öğretin. Tabii bunu önce kendinizde yapın ki, çocuğunuz sizi modelleyebilsin.
  5. Çocuğunuza sağlıklı beslenmeyi, egzersiz yapmayı, iyi ve verimli uyumayı, boş zamanlarını sevdiği aktivitelerle geçirmeyi, gevşemeyi, eğlenmeyi öğretin. Kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasının ne kadar önemli olduğunu öncelikle siz uygulayarak çocuğunuza öğretin. Kendisine bakabilmesi için gerekli becerileri kazanması için destek olun.
  6. Çocuğunuza hedeflerini ulaşılabilir etaplara ayırmayı öğretin. Her bir ulaşılabilir etabı başarıyla tamamlamasının ana hedefe onu nasıl yakınlaştıracağını anlatın. Böylelikle çocuğunuz, ulaşamadıklarına yapamadıklarına odaklanmak yerine ulaşabildiklerine, yapabildiklerine odaklanmayı öğrenir.
  7. Geçmişte yaşadığı zorluklar ve sıkıntıların nasıl üstesinden geldiğini, nasıl bu zorluk ve sıkıntılarla başa çıktığının altını çizerek çocuğunuzun olumlu özbenlik algısını destekleyin. Bu yaşanmışlıklar çocuğunuzun gelecekteki olası zorluklar için olumlu bir bakış açısı kazanmasını sağlayacaktır.
  8. Çocuğunuza olumsuz bir durum içindeyken ileriye bakmayı, zorlukların geçtiğini hatırlayarak kendisini iyi hissetmeyi seçebileceğini öğretin.
  9. Çocuğunuzun kendisini, özelliklerini, yetenek ve becerilerini keşfetmesi için gerekli fırsatları arayın ve sunun. Bunu kendi başına nasıl yapacağını da öğretin çocuğunuza. Yeni aktiviteleri denemeleri için yüreklendirin onları, tabii ki zorlamadan.
  10. En önemlisi, çocuğunuza değişimin yaşamın kaçınılmaz bir parçası olduğunu, o an için ulaşılmaz görünen hedeflerin zamanla ulaşılabilir olabileceğini, ya da yeni hedeflerin o ulaşılmaz görünenlerin yerini alabileceğini anlatın.

Hayatta önünde her zaman iki seçenek olduğunu görmesini sağlamak ebeveyn olarak göreviniz. Unutmayın çocuğunuz kurban rolünü seçmeyi ya da çözüme odaklanıp rezilyan olmayı ya da olmamayı sizden öğrenecek.

Dr.phil. R. Meltem KAVCAR SIRMALI

7 Temmuz 2019