Öfke Yönetimi

\"ofkeyi_kontrol_etmek\"Öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Aslında öfke tamamen normal ve sağlıklı bir duygudur. Duygusal bir tepki olan öfke uyarıcı bir işarettir ve kişiyi tehditlere karşı uyarır ve kendisini korumasına olanak sağlar, yeni öğrenimler için motivasyon oluşturur. Öfke sınırlandırılabildiği müddetçe sağlıklı ve faydalıdır, kontrol edilemediğinde ise kişinin kendisi ve çevresi için kuvvetli zararlar oluşturabilir. Öfkenin sağlıklı ve faydalı olabilmesi için inkâr edilmemesi, bastırılmaması ve kabul edilerek kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi gerekir