LGBTIQA+

\"\"

Son yıllarda LGBTIQA+ aktivizmin odağı, 1980’lerde AIDS krizinden evlilik mücadelesine, bugünlerde de transseksüellerin haklarına doğru değişti ve gelişti.

LGBTIQA+ kısaltması; lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseksüel, queer, aseksüel ve tüm kendini LGBTIQA+ olarak tanımlayanları kapsar.

LGBTIQA+ psikolojisinin genel amacı, bilimsel çalışma ve psikolojik araştırmalarda LGBTIQA+ konularında farkındalığı artırmaktır. Bu farkındalığı artırırken, LGBTIQA+ psikoloji, psikolojik araştırma ve uygulamada kapsayıcı, heteroseks olmayan, cinsiyetçi olmayan yaklaşımların uygulandığı alanlardan biri olmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımlar, heteroseksüelliğin \’varsayılan\’ olduğu fikrini reddeder ve geleneksel ikili dışındaki bir cinsiyet spektrumunu kabul ederek daha kapsayıcı ve doğru araştırmalara izin verir. LGBTIQA+ psikolojisinin kapsayıcı bir çalışma ve uygulama alanı olması doğrultusunda, LGBTIQA+ araştırmalarına ilgi duyan psikolojinin herhangi bir dalından akademisyenleri veya profesyonelleri ağırlamaktadır.

LGBTIQA+ bireyler, yaşamlarının çeşitli alanlarında önemli damgalanma ve ayrımcılık yaşarlar. Genellikle bu damgalanma ayrımcılık yaşam boyu devam eder ne yazık ki. Maalesef bu ayrımcılık psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet içerir. Maalesef nefret suçlarının da hedefi olurlar sık sık.

Maalesef LGBTIQA+’ bireyler arasında intihar oranı yüksektir.

Reddedilme genellikle evde başlar. LGBTIQA+ gençlerin büyük bir kısmı manifestesyonları sonrasında ebeveynlerinden olumsuz tepkilerle karşılaşırlar. İçlerinde fiziksel istismar yaşayan ve maalesef evden atılanların sayısı yüksektir.
Okulda tanışırlar zorbalıkla. Okul hayatları boyunca fiziksel ve sözel zorbalığa uğrarlar.
Erişkinlik dönemlerinde iş hayatında ciddi bir ayırımcılığa uğrar, hatta işsiz kalırlar.

Önyargıların kırılması halen uzun zaman alacakmış gibi görünüyor. Önyargıların kırılmasını beklemek yerine önce kendinizden başlayın yanlış inançları kırmaya.

Her yerde LGBTIQA+ bireylere yapılan ayrımcılığı ve adaletsizliği düzletmek için çalışmaya devam etmeli herkes. İşte her yerdeki Pride Yürüyüşü bu farkındalığın gelişmesi için çok önemli bir kutlamadır. LGBTIQA+ bireyler yaşadıkları acıların onları çevreleyen, seven insanlar tarafından anlaşıldığını ve sarıp sarmalandıklarını hissederler.

İnsanlar kadınlar ve erkekler diye ikiye ayrılmaz. Hayat siyah-beyazdan oluşmaz. Doğa çok nadir olarak temel farklılıklarla ayırımlar oluşturur. Sadece insan beyni kategoriler icat eder ve gerçekleri o kategorilere sıkıştırmaya çalışır. Yaşayan dünyada ise her şey benzersiz ve müthiştir. Bunu insan cinsel davranışları için de ne kadar önce öğrenebilirsek hepimizin müthiş, benzersiz varlıklar olduğumuzun farkına varırız.

Dr.phil. R. Meltem KAVCAR SIRMALI